LITERATURA POLECANA

 

Bechowska-Gebhart A., Stalewski T., Mobbing patologia zarządzania personelem, Wyd. Difin, Warszawa 2004.

 

Bernstein A. J., Rozen S.C., Trudni współpracownicy, GWP, Gdańsk 2002.

 

Branden N., 6 filarów poczucia własnej wartości, Wyd. Ravi, Łódź 2003.

 

Cava R., Sztuka współpracy z trudnymi ludźmi, Wyd. Amber, Warszawa 2002.

 

Chełpa S., Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, WSiP, Warszawa 1995.

 

Dambach K. E., Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej, GWP. Gdańsk 2003.

 

Edelmann R. J., Konflikty w pracy. GWP, Gdańsk 2002.

 

Fisher R., Ury W., Pattton B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.

 

Forward S., Szantaż emocjonalny, GWP, Gdańsk 1999.

 

Glass L., Toksyczni ludzie. 10 sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają ci życie, Wyd. Rebis, Poznań 2001.

 

Grabowska B., Psychoterror w pracy. Jak zapobiegać i jak sobie radzić z mobbingiem, Wyd. Wielbłąd, Gdańsk 2003.

 

Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.

 

Hamer H., Demony nietolerancji. Nie musisz stać się ani prześladowcą ani ofiarą, WSZiP, Warszawa 1994.

Hirigoyen M. F., Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym, W drodze, Poznań 2002.

 

Hirigoyen M. F., Molestowanie w pracy, W drodze, Poznań 2003.

 

Kmiecik-Baran K., Rozwiązywanie konfliktów. Mobbing – terror psychiczny w miejscu pracy, Gdańsk 1999.

 

Kmiecik-Baran K., Cieślak W., Bez zgody na przemoc w szkole i pracy, Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”, Gdańsk 2001.

 

Kmiecik-Baran K., Rybicki J., Mobbing – zagrożenie współczesnego miejsca pracy, Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk 2003.

 

Kowalczyk-Grzenkowicz J., Rozwiązywanie konfliktu. Sztuka negocjacji i komunikacji, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

 

Karkowska M., Czarnecka W., Przemoc w szkole, Impuls, Kraków 2000.

 

Krawczyk K., Stres. Zrozumieć i uwolnić (autoterapia), W. A. Alagor, Radom 2000.

 

Kretschmann R., Stres w zawodzie nauczyciela, GWP, Gdańsk 2003.

 

Kubacka-Jasiecka D., Lipowska-Teutsch A., Wobec przemocy, Wyd. ALL, Kraków 2000.

 

Laszczak M., Patologie w organizacji. Mechanizmy powstania, zapobiegania, zwalczania, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.

 

Lindeenfield G., Asertywność, czyli jak być otwartym, skutecznym i naturalnym, Wyd. Ravi, Łódź 1994.

 

Makin P. J., Cooper C. L., Cox Ch. J., Organizacja a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.

 

Maruszewski T., Psychologia poznania: sposoby rozumienia siebie i świata, GWP, Gdańsk 2001.

 

Muriel S., Współpraca z trudnymi ludźmi, Dom Wyd. Rebis, Poznań 2002.

 

Reinhold B. B., Toksyczna praca. Jak przezwyciężyć stres, przeciążenia i znużenia, jak ożywić swoją karierę zawodową, Dom Wyd. Rebis, Poznań 1999.

 

Sikora J., Zarządzanie konfliktem w zakładzie pracy, Wyd. TNOiK, Bydgoszcz 1998.

 

Stephan C. W., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, GWP, Gdańsk 1999.

 

Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, PWN, Warszawa 2003.

 

Sztumski J., Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby ich przezwyciężania,  Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.

 

Sztumski J. (red.), Stres w biznesie, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001.

 

Trauer T., Stres. Wszystko o przyczynach, mechanizmach i skutkach napięć nerwowych, Tenten, Warszawa 1992.

 

do góry

 

Powrót do poprzedniej strony