Literatura przedmiotu cz. 1

Strona główna

Adams A., Crawford N
., Bullying at work. How to confront and overcome it, Virago Press, London 1992. 

Adams A., The Standard Guide to confronting bullying at work,  “Nursing Standard” 1992, Vol. 7, No. 10, pp. 44-46. 

Alexander J., „Das in gemein!“ – Wenn Kinder Kinder mobben, Herder, Freiburg. 

Alsaker F. D., Quälgeister und ihre Opfer, Huber, Bern 2003. 

Aniszewska G., Gielnicka J., Czarna owca. Mobbing jako patologia motywowania pracowników, „Personel” 2000, nr 2 (71). 

Archer D., Exploring “bullying” culture in the para-military organization, International Journal of Manpower 1999, Vol. 20, Nos. 1-2, pp. 94-105. 

Argyle M., Social skills and work, Methuen, London 1981. 

Argyle M., Henderson M., The anatomy of relationship, Penguin Books, Harmondsworth 1985. 

Argyle M., The social psychology of work, Penguin Books, Harmondsworth 1989. 

Argyle  M.,  Psychologia stosunków międzyludzkich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999. 

Aronson E., Człowiek  istota społeczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995. 

Aronson E., Wilson T, D., Akert R. M., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 2002. 

Aubert N., Gaulejac V., Le coût de l’excellence, Le Seuil, Paryż 1991.

Ausfelder T., Mobbing. Konflikte am Arbeitsplatz erkennen, offen legen und lösen, Heyne, 2001. 

Babiak P.,  When Psychopaths go to Work: A Case Study of an Industrial Psychopath. Applied Psychology, “An International Review” 1995, Vol.  44, No. 2, pp. 171-188. 

Bachrach P., Baratz. M., The two faces of power,  “American Political Science Review” 1962, Vol. 56, pp. 947-52. 

Baranowska A., Miecik I. T, Uwaga mobbing!, „Polityka” 2004,  nr 3 (2435). 

Back K., Back K., Bates T., Assertiveness at work. A practical guide to handling awkward situations, McGraw-Hill, London 1991. 

Bechowska-Gebhart A., Stalewski T., Mobbing patologia zarządzania personelem, Wyd. Difin, Warszawa 2004. 

Beckers Ch., Mertz H., Mobbing-Opfer sind nicht wehrlos, Herder, Freiburg 1998. 

Belbin R. M., Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk, 2003. 

Berne E., W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004. 

Bernstein A. J., Rozen S.C., Dinozaury są wśród nas. Jak sobie radzić z nimi w pracy?, PWN, Warszawa 1992. 

Bernstein A. J., Rozen S.C., Trudni współpracownicy, GWP, Gdańsk 2002. 

Biela A. (red.), Stres w pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia, Redakcja Wyd. KUL, Lublin 1990. 

Björkqvist K. et al., Do girls manipulate and boys fight? Developmental trends in regard to direct and indirect aggression, “Aggressive Behavior” 1992, Vol. 18, pp. 117-27. 

Björkqvist K. et al., Aggression among University employees, “Aggressive Behavior” 1994, Vol. 20, pp. 73-184. 

Boruta I., Godność człowieka - kategorią prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 8. 

Boruta J., Równość kobiet i mężczyzn w pracy w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996. 

Branden N., Odpowiedzialność. Jak polegać na sobie i znaleźć sens życia, Wyd. Teta, Łódź 1999. 

Branden N., 6 filarów poczucia własnej wartości, Wyd. Ravi, Łódź 2003. 

Brinkmann R. D., Mobbing. Bullying. Bossing. Treibjagd am Arbeitsplatz, Sauer, 2002. 

Brodsky C. M., The harassed worker, Lexington Books, Lexington 1976. 

Bullying in the workplace, Canada Safety Council, Toronto 2002.

Literatura przedmiotu cz. 2