Literatura przedmiotu cz. 3

Strona główna

Girard R., Kozioł ofiarny, Wyd. Łódzkie, Łódź 1991. 

Glass L., Toksyczni ludzie. 10 sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają ci życie, Wyd. Rebis, Poznań 2001. 

Gliszczyńska X. (red.), Psychologia pracy. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 1977. 

Goldfuß J. W., Schluss mit mobbing!, Lexika. 

Grabowska B., Psychoterror w pracy. Jak zapobiegać i jak sobie radzić z mobbingiem, Wyd. Wielbłąd, Gdańsk 2003. 

Grabowski P., Patologia zarządzania. Mobbing – zjawisko przemocy psychicznej, „Antidotum” 2002, nr 5. 

Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998. 

Griffin E. A.,  Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Gdańsk 2003. 

Grünwald M., Hille H. E., Mobbing im Betrieb, Beck Juristischer Verlag. 

Gutek B. A., Morasch B., Sex rations, sex role spillover and sexual harassment of women at work, “Journal of Social Issue” 1982, Vol. 38, pp. 55-74. 

Gutek B. A., Sex and the workplace: The impact of sexual behavior and harassment of women, men and organisations, Jossey-Bass, San Francisco 1985. 

Haben G., Harms-Böttcher A., Das Hamsterad, Orlanda Frauenverlag. 

Halt C., Mobbing oder gnadenlose Erfolge?, FM-Verlag FMV. 

Hamer H., Demony nietolerancji. Nie musisz stać się ani prześladowcą ani ofiarą, WSZiP, Warszawa 1994. 

Heine H., An underestimated workplace terror: mobbing, Managing Office Technology 1995, Vol. 40, p. 2. 

Hirigoyen M. F., Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym, W drodze, Poznań 2002. 

Hirigoyen M. F., Molestowanie w pracy, W drodze, Poznań 2003. 

Hockley C., Silent Hell : Workplace Violence & Victims, Peacock Publishers, Norwood, South Australia 2002. 

Hoel H., Cooper C., Faragher B., The experience of bullying in Great Britain: the impact of organizational status, European Journal of Work and Organizational Psychology 2001, Vol. 10, No. 4, pp. 443-465. 

Holzbecher M., Mobbing am Arbeitsplatz. Informationen. Handlungsstrategien. Schulungsmaterialien, Wirtschaftsvlg, 1999. 

Hołyst B. (red.), Przemoc w życiu codziennym, PTHP, Warszawa 1997. 

Hołyst B., Wiktymologia, PWN, Warszawa 2000. 

Hubert A.,  Veldhoven M., Risk sectors for undesirable behavior and mobbing, Journal of Work and Organizational Psychology 2001,Vol. 10, No. 4, pp. 415-424. 

Human L., Managing workforce diversity: a critique and example from South Africa, International Journal of Manpower 1996, Vol. 17, Nos. 4-5, pp. 46-69. 

Jones E. E., Social stigma - The psychology of marked relationships, W. H. Freeman, New York 1984. 

Kaczyńska-Maciejowska R., Koszmar w godzinach pracy, „Charaktery” 2002, nr 3. 

Kaczyńska-Maciejowska R., Jak rozpoznać i zwalczać mobbing w firmie, „Personel i Zarządzanie” 2002, nr 13. 

Kanter R., Men and women of the corporation, Basic Books, New York 1979. 

Karasek R., Theorell T., Healthy work. Stress, productivity and the reconstruction of working life, Basic Book, New York 1990. 

Kłos B., Mobbing, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelaria Sejmu, Informacja nr 941, Warszawa 2002. 

Kmiecik-Baran K., Poczucie osamotnienia – charakterystyka zjawiska. „Przegląd Psychologiczny” 1988, nr 4, ss. 1079-1095. 

Kmiecik-Baran K., Poczucie alienacji. Treść i charakterystyka psychomotoryczna, „Przegląd Psychologiczny” 1993, nr 4. 

Kmiecik-Baran K., Skala Wsparcia Społecznego. Teoria i właściwości psychomotoryczne, „Przegląd Psychologiczny” 1995, nr 1-2. 

Kmiecik-Baran K., Solidarni wobec przemocy. Przemoc – kogo to obchodzi?, „Przegląd Oswiatowy” 1996, nr 10. 

Kmiecik-Baran K., Rozwiązywanie konfliktów. Mobbing – terror psychiczny w miejscu pracy, Gdańsk 1999. 

Kmiecik-Baran K., Cieślak W., Bez zgody na przemoc w szkole i pracy, Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”, Gdańsk 2001. 

Kmiecik-Baran K., Rybicki J., Mobbing – zagrożenie współczesnego miejsca pracy, Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk 2003. 

Knap E., Nieopłacalny stres, „Personel” 2000, nr 2 (71). 

Kodeks pracy i inne teksty prawne. Teksty jednolite, C. H. Beck, Warszawa 2001. 

Kofta M., Wolność wyboru [w:] X. Gliszczyńska (red.), Człowiek jako podmiot życia społecznego, Ossolineum, Wrocław 1983. 

Kolb D. M., Bartunek J. M., Hidden conflicts in organizations, Sage, Newbury Park 1992. 

Kowalczyk-Grzenkowicz J., Rozwiązywanie konfliktu. Sztuka negocjacji i komunikacji, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003. 

Kozielecki J., Rozwiązywanie problemów, PZWSZ, Warszawa 1969. 

Kozielecki  J.,  Konflikt,  teoria gier i psychologia, PWN, Warszawa 1970. 

Karkowska M., Czarnecka W., Przemoc w szkole, Impuls, Kraków 2000. 

Krawczyk K., Stres. Zrozumieć i uwolnić (autoterapia), W. A. Alagor, Radom 2000. 

Kratz H. J., Mobbing. Erennen, asprechen, vorbeugen, 2003.

Kretschmann R., Stres w zawodzie nauczyciela, GWP, Gdańsk 2003. 

Kubacka-Jasiecka D., Lipowska-Teutsch A., Wobec przemocy, Wyd. ALL, Kraków 2000. 

Kwaśniewski J., Społeczeństwo wobec dewiacji, Warszawa 1983. 

Kwaśniewski J., Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1987. 

Kwaśniewski J., Zaradność społeczna, Wrocław 1990. 

Kwaśniewski J., Kontrola społeczna procesów marginalizacji, Interart, Warszawa 1997. 

Laszczak M., Patologie w organizacji. Mechanizmy powstania, zapobiegania, zwalczania, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999. 

Lazarus R. S., Psychological stress and the coping process,: McGraw-Hill, New York 1966. 

Lazarus R. S., Folkman S., Stress, appraisal and coping, Springer Publishing Company, New York 1984. 

Leavitt H. J., Bahrami H., Managerial psychology. Managing behavior in organizations, University of Chicago Press, Chicago 1988. 

Lee C., Pillutla M., Law K. S., Power-distance, gender and organizational justice, Journal of Management  2000, Vol. 26, No. 4, pp. 685-705. 

Lewis D., Voices in the social construction of bullying at work: exploring multiple realities in further and higher education, International Journal Management and Decision Making 2003, Vol. 4, No. 1, pp. 65-81. 

Leymann H., Kornbluh H., Socialization and Learning at Work. A new approach to the Learning Process in the Workplace and Society, Gower Publishing Avebury, Aldershot Hants 1989. 

Leymann H., Mobbing and psychological terror at workplaces, „Violence and Victims” 1990, Vol. 5, No. 2. 

Leymann H., Mobbing: der Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann, Rowohlt Verlag, Hamburg 1993. 

Leymann H., The Silencing of a Skilled Technician, “Working Environment” 1993, Vol. 28-30. 

Leymann H., The content and development of mobbing at work, European Journal of Work and Organizational Psychology 1996, Vol. 5. No. 2, pp. 165-184. 

Leymann H., Gustafsson A., Mobbing at work and the development of post traumatic stress disorders, European Journal of Work and Organizational Psychology 1996, Vol. 5, No. 2, pp. 251-275. 

Lindeenfield G., Asertywność, czyli jak być otwartym, skutecznym i naturalnym, Wyd. Ravi, Łódź 1994. 

Lorenc R., Rozwiązywanie konfliktów między spółką z o.o. a wspólnikami, Dom Wyd. Ostoja, Kraków 2000. 

Loy P. H., Stewart L. P., The extent and effects of the sexual harassment of working women, “Sociological Forces” 1984, Vol. 17, pp. 31-43.

Literatura przedmiotu cz 4