Zarząd

 

Władze Zarządu:

            Prezes Oddziału: Jarosław Naliwajko SJ, tel. (012) 6293322

            Sekretarz Oddziału: Józef Wieczorek, tel. (012) 294 72 80, tel. kom.  0 609 659 124

            Skarbnik Oddziału: Iwona Lipska

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data wpisu: 16.12. 2003

Numer pozycji rejestru (numer KRS): 0000182689

Organ sprawujący nadzór: Prezydent Miasta Krakowa

 

Powrót do poprzedniej strony