Relacje w miejscu pracy

 

     Atmosfera panująca w miejscu pracy ma istotne znaczenie dla naszej satysfakcji i poczucia spełnienia w życiu. Znaczną jego część spędzamy pracując, realizując naszą karierę zawodową, dążąc do osiągania w niej sukcesów. Przy konfliktogennym środowisku pracy, realizacja naszych założeń może zostać zaburzona, a nawet przerwana.

     Podejmując nową pracę, spotykamy się z przypadkowymi ludźmi. Z niektórymi możemy nawiązać zażyłe znajomości, które będą przynosić nam potem wiele satysfakcji, będą dla nas wsparciem w pokonywaniu trudności. Nie ze wszystkimi współpracownikami relacje takie jesteśmy w stanie nawiązać. Nie powinno to jednak przeszkadzać nam w zgodnym i owocnym współdziałaniu z nimi. By je takim uczynić, konieczne jest zaangażowanie obu stron w tworzenie korzystnych, budujących relacji. Zdarza się jednak i tak, że z niektórymi osobami współpraca nie układa się pomyślnie, w konsekwencji może dojść do powstania między nimi destrukcyjnego konfliktu.

     W miejscu pracy nieporozumienia i różnice zdań, tak samo jak gdziekolwiek indziej, nie należą do rzadkości. Problem powstaje wtedy, gdy twórcza rola dyskusji i nieporozumień zostaje zaprzepaszczona na rzecz nasilającego się konfliktu. Jego ofiara – nierzadko  zaangażowany emocjonalnie w realizację swoich zadań pracownik - popada wówczas w  niezadowolenie i stres, pogarsza się jej stan psychiczny i fizyczny. Gdy przez dłuższy czas konflikt nie zostaje rozwiązany - zaczyna się nasilać. Nierzadko nosi wówczas znamiona nękania i szykanowania jednej z jego stron - ostatecznie prowadzi więc do mobbingu.

     Dla mobbingowanej osoby nieodzowne jest zwrócenie się do kogoś z prośbą o pomoc, kogoś, kto poprzez zrozumienie jej sytuacji, będzie mógł ją emocjonalnie wesprzeć, pomóc w rozwiązaniu problemu. W pierwszej kolejności o wsparcie warto zwrócić się do rodziny, przyjaciół, kolegów z pracy lub przełożonych. Jeśli okaże się to niewystarczające, do stowarzyszeń i organizacji przeciwdziałających mobbingowi, do związków zawodowych. Są to miejsca, gdzie można uzyskać informację o prawach przysługujących poszkodowanym oraz otrzymać pomoc prawną i psychologiczną.

 

Marcin Białka

do góry

 

Powrót do poprzedniej strony