Kiedy należy podjąć kroki prawne?

 

Przed podjęciem decyzji o wszczęciu procedury prawnej należy rozważyć argumenty przemawiające za jej rozpoczęciem lub zaniechaniem, które dotyczą wielu kwestii:

 

-          Założenie sprawy sądowej jest skomplikowane. Aby zrozumieć kwestie prawne należy skontaktować się ze specjalistą.

-          Proces zabiera dużo czasu. Co będzie się działo w trakcie trwania procesu? Czy osoba skarżąca powinna nadal pracować ze sprawcą?

-          Postępowanie sądowne jest kosztowne. Czy koszty poniesione przez powoda zostaną pokryte przez związek zawodowy lub inną organizację?

-          Czy istnieje zapis zdarzeń.  Zapis wszystkich incydentów może stanowić ważny dowód w sytuacji, gdy słowo ofiary zostanie przeciwstawione słowu napastnika.

-          Czy zachował się zapis korespondencji między ofiarą i sprawcą? Może okazać się szczególnie ważne, jeśli nie ma świadków napastowania.

-          Czy jest ktoś, kto może zapewnić ofierze emocjonalne wsparcie? Zważywszy fakt, że wszczęcie kroków prawnych może budzić obawy, wsparcie emocjonalne w takiej sytuacji może być bezcenne. Warto zbliżyć się do osób, które mają podobne doświadczenia.

-          Jakie są inne rozwiązania? Zdarza się, że sprawy rozstrzygają się na niekorzyść powoda. W najlepszym razie otrzymuje on zadośćuczynienie za poniesione straty.

 

 

(na podstawie: Edelman R. J., Konflikty w pracy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2001.)

 

do góry

 

Powrót do poprzedniej strony