Zapisuj wydarzenia

 

Jeśli zamierzasz przedłożyć skargę przełożonym lub nosisz się z zamiarem skierowania sprawy na drogę sadową, niezwykle ważne jest, abyś prowadził dokładny zapis wydarzeń. Notowanie zdarzeń może pomóc ci w radzeniu sobie z uczuciami. Pisemna prośba wystosowana do sprawcy, może go skłonić do zaprzestania szykan.

 

  1. Prowadź szczegółowy dziennik wydarzeń z uwzględnieniem następujących danych:

 

-          miejsca zajścia,

-          daty i dokładnego czasu,

-          dokładnego opisu zachowania

-          wypowiedzi napastującego

-          opisu twoich wypowiedzi i reakcji

-          opisu twoich uczuć

-          szczegółów na temat osób, które mogą poświadczyć zajście i opis ich reakcji

 

Taki zapis może być użyteczny w sytuacji, gdy rozpoczniesz postępowanie prawne. W podobny sposób możesz wykorzystać dokumentację lekarską, poświadczającą poniesione przez ciebie koszty fizyczne i psychiczne.

 

  1. Napisz list do napastnika. Pisemna prośba o zaprzestanie podobnych incydentów może odnieść skutek, gdy zawiodły ustne prośby. Najlepiej, aby list składał się z następujących części:

 

-          w części pierwszej wyszczególnij wszystkie przypadki napastowania, jakich w twoim przekonaniu doświadczyłeś. Umieść tutaj opisy wszystkich faktów i dat, nawet jeśli zwiększy to objętość pisma.

-          w następnej części opisz swoje uczucia oraz wpływ, jaki twoim zdaniem wywiera na ciebie cała sytuacja  (np.: „To co powiedziałeś zaskoczyło mnie i zasmuciło jednocześnie”, „Czuję wielki gniew w związku z tym zdarzeniem”), a następnie wylicz wszystkie konsekwencje, jakie ponosisz (łącznie z kosztami czasowymi i niekorzystnych zmian w karierze zawodowej)

-          ostatnia część listu jest miejscem na opisanie twoich oczekiwań. Może się tu znaleźć życzenie zaprzestania napastliwych zachowań (np.: „Chcę, aby nasza relacja miała charakter wyłącznie zawodowy”).

 

Zachowaj kopię listu i upewnij się, ze oryginał trafił w ręce sprawcy. Możesz dostarczyć go osobiście, w obecności naocznego świadka. List może być przydatny zarówno wtedy, gdy zgłaszasz zajście przełożonym, jak i wtedy, gdy decydujesz się wkroczyć na drogę prawną.

 

 

(na podstawie: Edelman R. J., Konflikty w pracy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2001.)

 

do góry

 

Powrót do poprzedniej strony